Levensles van Mercedes is een groep van ouders, ervaringsdeskundigen en professionals die het thema rouw uit de taboesfeer wil halen.

Wij richten ons tot leerkrachten, en bij uitbreiding tot iedereen die met kinderen werkt. Samen gaan we op een creatieve manier op weg. We maken het thema, dat door volwassenen algemeen als moeilijk wordt beschouwd, maar voor jonge kinderen vaak vanzelfsprekend is, bespreekbaar. We doen dit vanuit een pluralistische visie, met respect voor ieders mogelijkheden. Authenticiteit, spreken vanuit het hart en luisterbereidheid zijn voor ons kernbegrippen.

 

De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen

Wij streven naar een maatschappij waarin ook de moeilijkere dingen in het leven bespreekbaar mogen zijn. We weten dat kinderen die op jonge leeftijd leren omgaan met verdriet en tegenslagen, kunnen uitgroeien tot empathische volwassenen. Zij zorgen op hun beurt voor een warmere samenleving. Levensles van Mercedes streeft naar ruimte, tijd en nabijheid om contact te maken met mensen in blijdschap én in verdriet.

Want dood is ook gewoon een woord.

 

Concreet

  • Willen we de dood bespreekbaar maken
  • Willen we leerkrachten en jongerenwerkers sterker maken om met het thema aan de slag te gaan 
  • Willen we signalen van kinderen opvangen, luisteren naar kinderen en waar nodig doorverwijzen
  • Willen we helpen kinderen te laten uitgroeien tot empathische volwassenen die kunnen zorgen voor meer warmte en sociale cohesie in onze samenleving.