Hedendaagse visie op rouw

Onze visie is gebaseerd op het integratieve rouwmodel. 

Bij Levensles van Mercedes voegen aan we de actuele inzichten rond rouw een vleugje creativiteit. Zo gaan we  met kinderen en jongeren aan de slag . We maken het thema bespreekbaar vanuit een pluralistisch gedachtengoed. 

Authenticiteit, spreken vanuit het hart en luisterbereidheid zijn voor ons kernbegrippen.

 

Maatschappelijk belang

'De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen'.

We weten dat kinderen die op jonge leeftijd leren omgaan met verdriet en tegenslagen, kunnen uitgroeien tot veerkrachtige volwassenen. Zij zorgen op hun beurt voor een sterkere samenleving. Een samenleving waarin er ruimte is voor rouw. 

 

Wij geloven dat we zowel op microniveau (bij de leerling), op mesoniveau (in de groep/op school) als op macroniveau (in de bredere  samenleving) een belangrijke rol te vervullen hebben.