Rouw bij jongeren

Levend verlies

Wanneer jongeren opgroeien, komen ze op een gegeven moment met verlies in aanraking. Een scheiding, een verhuizing, het eerste liefdesverdriet,... Het zijn intense ervaringen met betrekking tot het zogenaamde 'levend' verlies.

Ze maken deel uit van een reeks 'oefen'-momenten. Ooit worden we allemaal met het definitieve afscheid van de dood geconfronteerd.

De dood

Een sterfgeval in de nabije omgeving van een jongere kan het begin van een intens proces betekenen. Eigen aan jongeren is dat ze zich aan het losmaken zijn van hun ouders. Ze zijn op zoek naar een eigen identiteit. Wanneer er in die periode een dierbaar iemand sterft, wordt deze zoektocht bemoeilijkt.

Praten met jongeren over verlies kan dan voor ouders, opvoeders en leerkrachten oncomfortabel of zelf onmogelijk lijken.

Gelukkig zijn er veel manieren om jongeren in rouw te begeleiden. Samen gaan we op zoek om dit proces vorm te geven.

Leeftijdsgenoten, vrienden en lotgenoten zijn hierin erg belangrijk. En ook de school speelt een wezenlijke rol.