Rouw bij kinderen

 

Elk kind komt op een gegeven moment met de dood in aanraking. Het verlies van een huisdier is vaak het eerste afscheid waar een kind mee geconfronteerd wordt.

De meeste kinderen gaan hier op een 'natuurlijke' manier mee om. Tranen, boos worden, dan weer even gaan spelen om vervolgens in een lachbui te schieten en vragen te stellen... Het zijn hele normale reacties. Ze komen niet netjes na elkaar. Vaak lopen al deze emoties en gedragingen door elkaar heen.

Volwassenen weten niet altijd hoe ze hier gepast mee om kunnen gaan. Als 'Grote mensen' hebben we  immers geleerd om onze gevoelens te onderdrukken. 

Onderzoek leert echter dat het  belangrijk is om met kinderen te praten over verlies. Dit kan op elke leeftijd, aangepast aan de noden en vragen van het kind.

Wij willen dat kinderen op hun vertrouwde plekken de ruimte krijgen om stil te staan bij rouw.  Dat ze vragen mogen stellen.  Dat ze serieus worden genomen, Zo kunnen ze leren om op een gezonde manier om te gaan met verdriet en verlies. 

Want dood is ook gewoon een woord.